top of page

Reiki

Reiki is één van de oudste geneesmethodes van de wereld, zoniet de oudste. Er is reeds sprake van in oude Oostersre geschriften en ook in de bijbel. Dr. Mikao Usui ontdekte deze oude geneesmethode opnieuw in het begin van de vorige eeuw. Reiki betekent: universele levenskracht.

Het wordt gegeven via handoplegging en dringt door de kleren heen. De energie gaat naar die plaatsen in het lichaam die ze het meest nodig hebben. In haar eenvoud ligt haar essentie en kracht.
Reiki is een totale geneesmethode, toe te passen op zowel mensen, dieren als planten.

Reiki brengt lichaam en geest in evenwicht en werkt op alle gebieden, zowel op het lichaam, de geest, het gevoel als op de ziel. Het bevordert genezing, versterkt uw immuniteitssysteem en heft blokkades op.Reiki is een zeer diepe vorm van ontspanning. Ze brengt je vooral in contact met je innerlijke zelf

Reiki kan je helpen genezen van je angsten, spanningen, depressie, ziektes, enz...

Reiki werkt vooral op dieperliggende oorzaken. De energie stroomt automatisch naar de plaatsen waar ze het meest nodig is.

Reiki behandeling

“Door voor jezelf te zorgen zorg je voor anderen, door voor andere tezorgen zorg je voor jezelf”

bottom of page